Monday, February 08, 2010

עוד רעיון לשימוש במצלמה

כמדי שנה בבית ספרנו, אחראים תלמידי כיתות ד על פרוייקט חגיגת המצוות. השנה, החלטנו להעזר בפלאי הטכנולוגיה על מנת שגם הורי התלמידים יוכלו לעמוד על רצינות וכמות העבודה שהשקיעו בכך ילדיהם.
התלמידים ומוריהם הצטידו במצלמת וידאו ובמצלמה רגילה ויצאו לתעד את פרוייקט ההתנדבות. חלקם של התלמידים שהה בבית אבות חצי סיעודי וחלקם עבדו בסידור מזון למשפחות נזקקות. רק השימוש במצלמה יכול היה להמחיש את החדווה שחשו התלמידים מחד והקשישים מאידך, ורק השימוש בווידאו יכול היה להמחיש לתלמידים המתנדבים בחלוקת המזון את גודל העשיה.
לאחר קבלת התמונות ועריכתן הכנו באמצאות המקינטוש (שנקנה הודות למענק מאבי-חי) מצגת המשלבת בתוכה את כל רגעי העזרה ההדדית.
כל תלמיד זכה לאיזכור מעשיו וכל הורה יוכל לחוות את התרוממות חדוות היצירה מצפיה במצגת, המצגת נצרבה על דיסק שינתן לכל תלמיד כמזכרת מפרויקט המצוות.

המלצתי - תנו לילדים מצלמה והפכו אותם להיות הצופים והמתעדים של עצמם.


http://www.sassds.org/blog/ עוד בנושא מגישה אחרת ניתן לקרוא בקישור הנ"ל

No comments: